Welkom bij RTC Antwerpen vzw

RTC's passen binnen het Vlaams beleid en ontvangen financiële middelen om de decretaal toegewezen doelstellingen te realiseren. 
Klik hier voor meer info omtrent de RTC's in Vlaanderen. 

Filmpje: RTC in 60 seconden

RTC Antwerpen vzw neemt, op vraag van de Vlaamse Regering, initiatieven in de provincie Antwerpen. We zijn projectmakelaars die de onderwijssector en het bedrijfsleven met elkaar laten samenwerken.  We staan op het snijpunt onderwijs-arbeidsmarkt.

 • We brengen onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in contact
 • We ondersteunen de onderwijsinstellingen in het verwerven van arbeidsmarktgerichte competenties van de leerlingen
 • We laten leerlingen ervaring opdoen met bedrijfsrealistische toepassingen van de theorie (ook voor doorstroomrichtingen)
 • We spelen een rol in het breder en duurzamer opwaarderen van het technisch en beroepsonderwijs

Bij ons kan men onder andere terecht voor:

 • Innovatieve opleidingen voor leerlingen waar technologie centraal staat.
 • Info over werkplekleren en stages.
 • Didactische materialen uit onze uitleendienst.

Voor meer achtergrondinformatie kan u terecht in de rubriek 'Downloads en documenten'.

 

In uw bedrijf of organisatie lopen mogelijk projecten/acties voor het onderwijs. Door samen te werken kunnen we mogelijk meer bereiken!

 • Netwerking
 • Op de hoogte zijn en blijven van elkaars acties/programma
 • Deelnemen aan een adviesgroep. Hiervoor zoeken we mensen die vanuit een brede visie willen meedenken over mogelijke acties/projecten.
 • Zelf een project voorstellen. Dit kan door onze projectaanvraag in te vullen (meer info hierover vindt u bij 'Projectaanvraag')


U vindt ons op dit adres (tot 01/09/2018):

RTC Antwerpen vzw
Coveliersgebouw (3de verdieping)
Boomgaardstraat 22 bus 103
2600 Berchem

Tel: 03/240 61 84

info@rtc-antwerpen.be

Nieuw adres vanaf 01/09/2018:

RTC Antwerpen vzw
BEMT-gebouw
Kleinhoefstraat 6
2440 Geel

info@rtc-antwerpen.be