Chemie Doen!


Inhoud

Is wetenschappen je passie en wil je je leerlingen meer aanbieden dan theoretische kennis, dan is “Chemie doen!” van de Artesis-Plantijn Hogeschool, departement Wetenschap en Techniek misschien iets voor jou. We bieden lab -dagen aan waarbij de leerlingen zelf aan de slag kunnen gaan. 

Enerzijds is het mogelijk dat een experiment als initiatie aangeboden wordt waarbij de leerlingen enkel kennis maken met de techniek op zich. Anderzijds is het mogelijk om de experimenten met meer diepgang uit te voeren. Bijvoorbeeld industriële destillatie kan evolueren van een eenvoudige batchdestillatie naar continu destillatie naar stoomstripping naar …. Hierbij kan op het tempo van de leerling de moeilijkheidsgraad aangepast worden. 
Bij alle experimenten wordt er van de leerlingen verwacht dat ze zelf aan de slag gaan met de analyse van hun meetstalen.

Doelgroep

leerlingen uit de derde graad van het TSO met wetenschappelijke achtergrond: 

 • Chemie
 • Techniek-wetenschappen
 • Biotechnische wetenschappen
 • Industriële wetenschappen
 • 7de jaars studenten richting Procestechnologie
Programma

Vakgebied Instrumentele Chemie (duurtijd ½ of hele dag, afhankelijk of er enkel metingen dan wel gehele experimenten uitgevoerd worden)
 • Bepaling van voedingskleurstoffen met VIS–spectrofotometrie
 • Bepaling van kinine in tonic met fluorimetrie
 • Bepaling van Na, K, Ca (kationen) in bronwaters met vlamemissie/atomaire absorptie
 • Alcoholbepaling in bier d.m.v. gaschromatografie
 • Bepaling van cafeïne in cola met HPLC

Vakgebied Procestechnologie

Destillatie
 • Continu–rectificatie met een semi-industriële destillatiekolom (twee verschillende kolommen zijn beschikbaar) (hele dag)
 • Batch–rectificatie met een semi-industriële destillatiekolom (hele dag)
 • Stripping met stoom (1/2 dag) 
 • Stripping met een inert gas (1/2 dag)
Extractie
 • Continu–extractie met een mixer–settlerbatterij (1/2 dag)
 • Continu–extractie met een kolomextractie (1/2 dag)
Pompen
 • Werken met een pompenstand (1/2 dag)

Vakgebied Toegepaste Fysicochemie


Calorimetrie
 • Calorimetrische  titratie (1/2 dag)
 • Bepalen van verdampingswarmte (1/2 dag)
 • Warmtecapaciteit van een vloeistof (1/2 dag)
 • Oplossingswarmte van een zout (1/2 dag)
 • Opstellen van een stolcurve of fasediagram met Peltier element (1/2 dag)
Fasenleer
 • Dampspanning van aceton (1/2 dag)
 • Kooklus van een water–ethanolmengsel (1/2 dag)
Opdrachten van een halve dag uit verschillende vakgebieden kunnen worden gecombineerd. Studenten kunnen eventueel ook in een rotatiesysteem geplaatst worden. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke flexibiliteit zodat in samenspraak met de leerkracht een programma op maat kan worden samengesteld.

Zowel leerlingen als leerkrachten krijgen vooraf een bundel met relevant didactisch materiaal bij de experimenten. Op deze manier kan de leerkracht de sessie beter kaderen en de opdrachten al voorbereiden. Tijdens de sessies is er steeds een lector van de Plantijn Hogeschool aanwezig. Wij vragen echter, dat ook de leerkracht actief deelneemt aan de begeleiding van de opdrachten. Labjassen en veiligheidsbrillen zijn ter beschikking.

Aantal deelnemers

Het aantal leerlingen per groep is afhankelijk van het gekozen programma met een maximum van 20 leerlingen per groep.


Opleidingsduur

Van 9u- tot 12u en van 13u tot 16u voor halve dagen en van 9u tot 16u voor een hele dag.

Contactgegevens

Best wordt vooraf aan de inschrijving afgesproken met de opleidingsverstrekker om een geschikt moment vast te leggen en het inhoudelijke programma samen te stellen.

Locatie

AP Hogeschool, departement Wetenschap en Techniek
Kronenburgstraat 47
2000 Antwerpen

Inschrijven

Klik op deze link om in te schrijven.