Aanbod 10-dagenregeling VDAB: https://infrastructuuraanbod-onderwijs.appspot.com/


De 10-dagenregeling VDAB 

 • De infrastructuur in de competentiecentra van VDAB wordt gratis ter beschikking gesteld.
 • De opleiding wordt gegeven door de leerkracht zelf, er moet een link zijn met de competenties die voorkomen in het leerplan.
 • De leerkracht volgt een gratis verplichte wegwijssessie over het opleidingscentrum en de infrastructuur die aan hen wordt toevertrouwd.
 • Tijdens de wegwijssessie wordt de werkpostfiche opgemaakt.
 • Indien nodig kunnen er schaduwdagen georganiseerd worden.
 • De school is verantwoordelijk om na te gaan welke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.
 • Als u na inschrijving data van VDAB (vanaf augustus) krijgt moeten deze data bevestigd worden binnen de 5 werkdagen, zoniet komen deze data vrij voor een andere school.

Welke leerlingen kunnen gebruik maken van het aanbod?

Het aanbod geldt voor leerlingen die in hun finaliteitsjaar zitten en een studie volgen die aansluit bij de opleidingsinfrastructuur in het opleidingscentrum.
Volgende jaren worden als finaliteitsjaren gezien:

 • Het tweede jaar van de derde graad BSO/TSO
 • Het derde jaar van de derde graad BSO
 • Se-n-Se
 • De ABO / Integratiefase OV3
 • Het vijfde jaar OV3 van BuSO
 • DBSO en Leertijd

Hoe kan je inschrijven?

Inschrijven kan uitsluitend via de website van het RTC in de provincie waar het opleidingscentrum gelegen is. 

RTC Antwerpen: Inge Maes inge.maes@rtc-antwerpen.be
RTC Oost-Vlaanderen: Liza Stormens liza@rtcoostvlaanderen.be
RTC West-Vlaanderen: Michèle Delbecque michele@rtcwestvlaanderen.be
RTC Limburg: Jurgen Nijs jurgen.nijs@rtclimburg.be
RTC Vlaams-Brabant: Simon Kusters simon.kusters@vlaamsbrabant.be 
 

Welke gegevens hebben we nodig?

 • het aantal opleidingsdagen
 • schatting van het aantal leerlingen
 • voorkeursperiode

Planning

Er is een inschrijfperiode voorzien van 15 mei 2016 tot 15 juni.
Op 15 augustus laat de VDAB weten of de aanvraag al dan niet weerhouden wordt, onder voorbehoud van een definitieve planning.
Gedurende de 1ste helft van september: VDAB neemt contact op met de contactpersoon van de school om verder af te stemmen.

Indien u na deze inschrijfperiode u nog wenst in te schrijven komt u op een wacht lijst terecht, deze lijst zal op 15 september en 15 december aan VDAB bezorgd worden.
Zij zullen de aanvragen bekijken en indien mogelijk inplannen.
Als VDAB uw aanvraag bekeken heeft zal u gecontacteerd worden.


Nog vragen? 

Contactpersoon RTC Antwerpen
Inge Maes
inge.maes@rtc-antwerpen.be
03/240 61 81
0472/414 575