Nieuwe projectaanvraag indienen

Uw projectaanvraag wordt geëvalueerd op basis van dit document. Gelieve alle gevraagde informatie te verstrekken en zo volledig mogelijk te zijn.  Alleen volledig ingevulde en goed gedocumenteerde projectaanvragen worden voorgelegd aan de werkgroep. Vervolgens wordt de aanvraag gecontroleerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Klik hier voor een blanco document projectaanvraag.