RTC Antwerpen kan informatie verspreiden over door uw bedrijf/organisatie georganiseerde acties of evenementen. Als er een concrete meerwaarde in functie van de nodige competenties op de regionale arbeidsmarkt kan worden bereikt, kan de ondersteuning uitgebreid worden en kan RTC actieve partner worden. Uw evenement dient zich wel te richten naar de doelgroepleerlingen van de door RTC Antwerpen ondersteunde studiegebieden

Neem voor meer info contact op met ons.