RTC Antwerpen kan informatie verspreiden over door uw bedrijf/organisatie georganiseerde wedstrijden of evenementen. Als er een concrete meerwaarde in functie van de nodige competenties op de regionale arbeidsmarkt kan worden bereikt, kan de ondersteuning uitgebreid worden en kan RTC actieve partner worden. Uw evenement dient zich wel te richten naar de doelgroepleerlingen van de door RTC Antwerpen ondersteunde studiegebieden

Neem voor meer info contact op met ons.
 

TechnoVips 

TechnoVips is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door FTMA, ANTTEC, VIBAM en RTC Antwerpen. De wedstrijd richt zich op leerlingen 3de graad TSO/BSO binnen de studiegebieden Auto, Koeling en warmte, Mechanica-Elektriciteit.
In het begin van het schooljaar krijgt de begeleidende leerkracht de mogelijkheid om zijn leerlingen in te schrijven voor deze wedstrijd. 

In de loop van het schooljaar brengt een jury van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven een bezoek aan de school om een eerste indruk op te doen van het deelnemende GIP-project. Tijdens dit bezoek worden tips en aandachtspunten gegeven aan de leerlingen om de GIP zo goed mogelijk verder uit te werken.

In de maand mei vindt het slotevent plaats waarbij de leerlingen het eindresultaat aan de jury en het grote publiek voorstellen.

Er worden tijdens dit slotevent 6 prijzen uitgereikt, op basis van 6 verschillende categorieën. Deze categorieën zijn: 

  • GIP met speciale aandacht voor veiligheid
  • GIP die inspeelt op de probleemstelling van een bedrijf
  • GIP die opvalt vanwege het innovatieve/creatieve
  • GIP die ingezet kan worden voor bekendmaking van techniek, ter promotie van het technisch onderwijs of bruikbaar is voor het basisonderwijs
  • GIP die opvalt door samenwerking met verschillende studierichtingen
  • GIP met aandacht voor duurzaamheid. 

Concreet samengevat:

  • Bijna geen extra werk voor de leerlingen want men doet mee met  GIPS die conform het leerplan dat schooljaar gerealiseerd worden
  • Streven naar kwaliteitsverhoging en extra te behalen competenties is een win-win situatie voor zowel onderwijs als bedrijfsleven
  • Samen werkt men aan de opwaardering van TSO/BSO door o.a. extra media aandacht voor het evenement
  • De kloof tussen school en bedrijfsleven wordt kleiner

Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zijn van harte welkom op het slotevent van de wedstrijd dat elk jaar eind mei doorgaat. U kan hier met eigen ogen vaststellen welke knappe GIP-projecten er gemaakt worden door leerlingen in het nijverheidstechnisch onderwijs.