Partners
 

Onderwijs

Het RTC werkt samen met de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming. De modaliteiten van deze samenwerking zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst. Het RTC werkt koepeloverschrijdend; GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) zijn betrokken bij onze werking.

 

Federaties, bedrijven en organisaties

ABVV| ACV|ACTA|AGORIA|BASF|essenscia Vlaanderen|FVB|FTMA|Provincie Antwerpen|Stad Antwerpen|Syntra Vlaanderen| UBK|UNIZO|VDAB|VIVO|VOKA
 


Hogescholen


Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen| Karel de Grote Hogeschool Antwerpen| Thomas More Antwerpen| Thomas More Mechelen| Thomas More Kempen| Thomas More De Nayer


Vormingsfondsen

De projectwerking van RTC Antwerpen vzw wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van Co-valent, het Fonds van en voor arbeiders (PC 116) en bedienden (PC 207) in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences. 

Dit Fonds wordt paritair beheerd door:

 • Essenscia (Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences)
 • ACV Energie Chemie (Algemeen Christelijk Vakverbond, Energie Chemie)
 • AC, ABVV (Algemene Centrale, Algemeen Belgisch Vakverbond)
 • ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van België)
 • BBTK (Bond van Bedienden, Technici en kaderleden van België )
 • LBC-NVK ( Landelijke Bedienden Centrale – Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel)
 • CNE-GNC (Centrale Nationale des Employés – Groupement National des Cadres)

 

 

De projectwerking van RTC Antwerpen vzw wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het FTMA vzw (Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid provincie Antwerpen)

Dit Fonds wordt paritair beheerd door:

 • Agoria Antwerpen-Limburg (Multisectorfederatie van de Technologische Industrie)
 • ACV Metaal (Algemeen Christelijk Vakverbond van België, Metaal)
 • ACLVB (Algemeen Christelijk Liberaal Vakverbond van België)
 • ABVV Metaal (Algemeen Belgisch Vakverbond, Metaal)

                                             
Fonds van en voor arbeiders (PC 116)               Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding
en bedienden (PC 207) in de sector van            van de Metaalverwerkende Nijverheid provincie Antwerpen  
chemie, kunststoffen en life sciences