Projectgroepen

Bij RTC Antwerpen vzw staat een projectmatige en procesgerichte aanpak voorop. Concreet betekent dit dat RTC Antwerpen vzw haar werking toespitst op het uitwerken van projecten. Deze projecten worden vervolgens, na het doorlopen van een participatief besluitvormingsproces, opgenomen in het Jaaractieplan. 

Eén van de belangrijke actoren in dit besluitvormingsproces zijn de projectgroepen. Deze projectgroepen helpen mee om de huidige projecten te evalueren en bij te sturen waar nodig en om concrete noden te definiëren en nieuwe projecten te realiseren. Elke projectgroep bestaat uit een netoverschrijdende vertegenwoordiging van het onderwijs enerzijds en de betrokken sectoren anderzijds. Op die manier is het jaaractieplan van RTC Antwerpen vzw gebaseerd op de reële behoeftes en opportuniteiten die zowel bij het onderwijs als op de arbeidsmarkt leven. 
Als u zelf een voorstel heeft, aarzel dan niet om de desbetreffende consulent hierover te informeren. 

De projectgroepen komen 2 à 3 keer per jaar samen. 
De bestaande projectgroepen zijn: Auto, Bouw en Hout, BuSO, Chemie, Koeling en Warmte, Lichaamsverzorging, Mechanica – Elektriciteit, Personenzorg en Voeding. Op verzoek van scholen en/of andere organisaties kunnen bijkomende relevante projectgroepen opgericht worden.

Wenst u meer informatie of heeft u nog vragen, neem dan zeker contact met ons op.