TechnoVips is een wedstrijd voor de beste geïntegreerde proef (GIP) van leerlingen TSO en BSO uit de studiegebieden Mechanica-elektriciteit, Auto, Toegepaste informatica en Koeling en warmte in de provincie Antwerpen.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vormingsfondsen voor de metaalnijverheid FTMA en VIBAM, het technologiecentrum van de metaalsector Anttec en RTC Antwerpen.

Met dit initiatief willen de organisatoren knappe GIP's onder de aandacht brengen van het bedrijfsleven én van een breed publiek.

De projecten worden immers beoordeeld door een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.  Zij evalueren niet enkel de technische kennis van de leerlingen, maar ook het procesmatig en vakoverschrijdend werken, het teamwerk en de aandacht voor veiligheid.
Kortom, alle aspecten die in de bedrijfswereld hoog op de agenda staan.