Onze organisatie

Onze organisatie

Ons Regionaal Technologisch Centrum (RTC) bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt.

Lees Meer

Opleidingsaanbod

Vanuit RTC Antwerpen hebben we een opleidingsaanbod voor volgende studierichtingen: auto, bouw-hout, chemie, mechanica-elektriciteit, voeding, land-en tuinbouw en personenzorg.

Alle opleidingen
Opleidingsaanbod
Robotarm ABB

Robotarm ABB

RTC Antwerpen geeft scholen de kans om gedurende een bepaalde periode te kunnen beschikken over een educatieve cel uitgerust met de laatste nieuwe robotarm van ABB.

RTC Antwerpen zorgt ervoor dat de deelnemende scholen voorafgaand aan het project de volledige simulatiesoftware (Robotstudio) ter beschikking hebben. Op deze manier kunnen de leerlingen op voorhand al kennis maken met de software en het programmeren onder de knie krijgen.

Meer info

Dien je InnoVET project in!

Wil je met je tso of bso-school graag innovatieve, technologische ontwikkelingen binnenhalen? Samen met partners, zoals andere scholen, opleidingen, bedrijven, sectoren en experten? En dat delen met alle leraren en schoolleiders in Vlaanderen?

Dien dan ten laatste op 3 oktober 2022 een innovatieproject in bij InnoVET: Innovation in Vocational Education and Training.

Klik hier!
Dien je InnoVET project in!

Activiteitenkalender

Hieronder een overzicht van onze eerstvolgende evenementen.

Alle activiteiten

Se-n-Se

De opleidingen se-n-se of secundair na secundair vervangen de vroegere 7de specialisatiejaren technisch secundair onderwijs (TSO) en kunst­secundair onderwijs (KSO). Deze studies worden ingericht binnen de scholen van het secundair onderwijs.

Deze opleidingen zijn een vervolg op het gewone secundaire onderwijs. Ze zijn op maat gesneden voor wie 6TSO of KSO heeft afgerond, maar ook mensen met een diploma 7BSO kunnen perfect instappen. Sommige opleidingen veronderstellen een specifieke voorstudie, andere staan open voor iedereen.

In bepaalde gevallen kan men toegelaten worden zonder diploma of zonder specifieke vooropleiding. Informeer daarvoor bij de scholen die een bepaalde opleiding inrichten.

Lees Meer
Se-n-Se