XR-project: TTT 360° camera

Er zullen vier identieke sessies doorgaan rond het gebruik van de 360° camera en bijbehorende softwarepakketten. - 26/02 - 9:30u tot 12:30u (Thema: Wetenschap) - 26/02 - 13u tot 16u

Webinar FutuClass

Webinar Futuclass Op 27 februari om 19u organiseert RTC Antwerpen een webinar 'Futuclass'. Futuclass is een applicatie binnen het studiegebied chemie die recent werd toegevoegd aan de VR-brillen van de

TTT Meettechnieken

TTT Meettechnieken – ACTA – RTC Antwerpen (rtc-antwerpen.be)

TTT Meettechnieken

TTT Meettechnieken – ACTA – RTC Antwerpen (rtc-antwerpen.be)

XR-project: TTT 360° camera

Er zullen vier identieke sessies doorgaan rond het gebruik van de 360° camera en bijbehorende softwarepakketten. - 08/03 - 9:30u tot 12:30u (Thema: Mens, welzijn en beweging) - 08/03 -